English BeEdu

BeEdu

Importanța învățării unei limbi străine la preșcolari

Ramona Mirela ȘTEFAN
Profesor învățător preșcolari
O educație bilingvă oferă șansa de a cunoaște și ȋnțelege diferite și variate culturi și de a dobândi competențe interculturale.

A doua limbă străină învățată în copilărie încurajează competențele lingvistice și de comunicare ale preșcolarilor, oferind și deschidere și capacitate a de a învăța limbi străine, în general.

• orice activitate în care o limbă străină este utilizată ca instrument pentru învăţarea unei discipline şi în care limbajul şi conţinutul academic au un rol comun (D. Marsh, Uncovering CLIL);
• integrare în curriculumul disciplinei respective (25% din conţinutul academic se predă în limba străină – cerinţă a U.E.); conţinutul academic şi achiziţionarea limbajului se dezvoltă în paralel în ambele limbi;
• metodologia cea mai potrivită pentru predarea și învățare limbilor străine pentru o Europă multilingvă;

Achiziţionarea vocabularului şi comunicării în limba  străină nu respectă abordarea graduală, clasică, urmărită la orele de limbi străine.
Limba străină este abordată lexical, nu gramatical; interesează fluenţa si facilitarea comunicării, nu corectitudinea. Limba este un mijloc, nu un scop.
În prezent multiculturalismul în educaţie este o realitate. Este posibil să existe preşcolari şi elevi ce provin din medii culturale diferite şi care vorbesc limbi diferite în aceeaşi grupă/ clasă.

Mai mult, aceştia învaţă cum să devină cetăţeni ai lumii, având în vedere faptul că mobilitatea între ţări este acum un lucru obişnuit care se întâmplă în mare parte din motive financiare sau profesionale. În acest moment problema bilingvismului este evidentă şi utilitatea sa trebuie subliniată. Vorbim despre relaţia dintre educaţia bilingvă şi grădiniţă în realitatea europeană în care trăim.

În instituţiile de învǎţǎmânt publice/ de stat, predarea limbii engleze la grădiniţă nu este parte a curriculumului de bazǎ. Cu toate acestea, majoritatea unitǎţilor de învǎţǎmânt private crede cu tărie că predarea unei a doua limbi (limba englezǎ mai ales) la o vârstă fragedă este esenţială. Predarea limbii engleze la această vârstă este cu siguranţă diferită faţă de modul în care se predă elevilor mai mari.

Predarea limbii engleze la preşcolari implică jocuri, muzică şi mişcare. Preşcolarii învaţă cuvinte simple prin intermediul jocurilor, cântecelor şi imaginilor, dansează în ritmul cântecelor în limba engleză şi repetă versurile. După cum s-a afirmat de către profesorii care predau limba engleză în grădiniţă, ei se asigură că preşcolarii lor învaţă cuvinte pe care le-au auzit deja în viaţa de zi cu zi. Preşcolarii se bucură şi le însuşesc rapid. În plus, obiectivul nu este acela de a învăţa cât mai multe cuvinte posibile, ci acela de a se familiariza cu ceva diferit şi de a dezvolta o atitudine pozitivă pentru învăţare.

Principiul de funcţionare al grădiniţei subliniază semnificaţia şi importanţa unei educaţii de calitate încă de la vârste fragede. Copiii folosesc tehnologia de la vârsta preşcolară, astfel ei cunosc destule cuvinte în limba engleză. Prin urmare, este destul de uşor de a avea un start bun şi a familiariza preşcolarii cu vocabularul de bază. Mai mult decât atât, preşcolarii, la această vârstă dobândesc noile cunoştinţe mai rapid şi mai uşor, în special atunci când sunt folosite jocuri, cântece şi desene, lucruri care sunt distractive pentru ei. Este foarte important pentru ei să iubească o limbă străină de la început, pentru că va fi o piatră de temelie pentru tot restul vieţii lor.

Părinţii cred, de asemenea, că este foarte important pentru copiii lor să se familiarizeze cu limba engleză de la o vârstă fragedă. Ei arată un mare interes de la începutul anului şcolar pentru a întâlni profesorul de limba engleză şi se oferă să coopereze şi să ajute ori de câte ori este nevoie şi în orice mod posibil (de exemplu, să continue învăţarea limbii engleze acasă).

În concluzie, după cum reiese din punerea în aplicare a educaţiei bilingve în grădiniţe, există o mulţime de rezultate pozitive. Copiii se distrează, se bucură de originalitatea procedurilor folosite în activităţi şi au o atitudine pozitivă faţă de învăţarea limbii engleze. Profesorii şi părinţii lor pot vedea progresul copiilor şi sunt foarte fericiţi privind acest lucru.

Bibliografie:

  1. Boca, C. (coord.), Bucinschi, M., Dulman, A., (2009), “Proiectul pentru Reforma Educaţiei Timpurii” (P.R.E.T.), Modul 1, Educaţia timpurie şi specificul dezvoltării copilului preşcolar, Bucureşti
  2. Christiane Dalton-Puffer , “Discourse in Content and Language Integrated Learning (CLIL) Classrooms” (Language Learning & Language Teachning)
  3. Cristea, S. 2000, „Dicţionar de pedagogie”, Ed. Litera Internaţional, Chişinau, Bucureşti

Pentru mai multe articole despre importanța învățării unei limbi străine accesați Blogul BeEDU.

1 thought on “Importanța învățării unei limbi străine la preșcolari”

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top
Scroll to Top