English BeEdu

BeEdu

Aspecte actuale ale plurilingvismului

Corina POPOVICI

Ideea preconcepută că învățarea unor limbi străine poate genera confuzie și instalarea unei duble personalități a fost demontată, iar studiile de lingvistică și psihologie arată exact contrariul, respectiv faptul că pluringvismul dezvoltă capacitatea de memorare, previne demența și optimizează trăsături de caracter precum toleranța și asertivitatea. Beneficiile psihologice și cognitive sunt imense. Centrii limbajului se dezvoltă, fiecare limbă având propria zonă din creier, care se îmbunătățește proporțional cu numărul limbilor cunoscute.

Paradoxal, chiar și comunicarea în limba nativă se dezvoltă simultan, mărindu-se și capacitatea de concentrare.


Plurilingvismul poate conduce la îmbunătăţirea abilităţilor de ascultare, iar persoanele plurilingve sunt multi-tasking, au flexibilitate cognitivă și sunt mai adaptabili.
Atenţia este îmbunătăţită deoarece intervine automonitorizarea continuă, pentru a potrivi limba la contextual situațional de moment. 

Motive estetice și sociale pentru învățarea unor limbi noi sunt legate de pronunția cuvintelor, deoarece unele limbi au conotații sociale care invocă sentimente atunci când sunt auzite sau rostite.

Învățarea mai multor limbi permite explorarea teritoriilor lingvistice, servește  la îmbunatățirea calității vieții și, chiar dacă nu survine utilizarea  limbii respective în situații practice, timpul de calitate în care s-a studiat limba respectivă, determină o stare pozitivă.
Comunicarea interculturală a devenit una dintre subiectele societății moderne, care solicită din ce în ce mai mult cunoașterea unei culturi, ceea ce trebui să devină o parte integrantă a instruirii în  limbi străine.
Pentru a se  evita pierderea identității culturale, în cadrul plurilingvismului  și pentru a încuraja empatia și toleranța  cei care doresc să învețe o limbă străină trebuie să aibă o minimă informare culturală, legată de poporul a cărui limbă o învață.

Plurilingvismul individual se impune ca o necesitate istorică, dat fiind caracterul ordinar al multilingvismului societății europene.  Un proiect al Consiliului Europei care pune accent pe ideea de plurilingvism şi interculturalitate evidențiază aspectul că orice societate este multilingvă, orice limbă este plurală, școala fiind  un spațiu deschis în Europa, la pluralitatea limbilor şi a culturilor, orice identitate fiind ea însăși plurală. În acest sens, curriculumul educațional trebuie să vizeze atât competența plurilingvă (cu alte cuvinte capacitatea de a dobândi în mod succesiv şi de a utiliza diverse competenţe lingvistice în mai multe limbi), cât şi competenţa interculturală (ca ansamblu de cunoștințe şi atitudini care să permită în diferite grade de a recunoaște, înțelege, interpreteze sau să accepte alte moduri de viață şi de gândire decât cultura sa de origine) fundament al înțelegerii între ființele umane care nu se reduce la comunicarea într-o limbă. 

Bibliografie:
I.
1. Cenac, Ioana, Interculturalitate şi plurilingvism în context European, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2015
2. Noica, C.,  Modelul cultural European, Humanitas, 1991, p. 82.
3. Onea, Angelica-Nicoleta, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Inovare si dezvoltare în programele doctorale si graduale universitare pentru adaptarea cercetarii stiintifice la nevoile societatii cunoasterii Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Volume: Inovare si dezvoltare în programele doctorale si graduale universitare pentru adaptarea cercetarii stiintifice la nevoile societatii cunoasterii, editori Iacob ş.a., Editura Pim, 2010, pp. 258-264

II.
4.Bușe, I., Plurilingvism și interculturalitate, Revista “Utopia” nr. 2
5.Orzaru, Alina, Plurilingvism și comunicare. Importanța învățării unei limbi străine “iTeach: Experienţe didactice” ISSN 2247 – 966X

III.
*** https://iteach.ro/experientedidactice/plurilingvism-si-comunicare-importanta-invatarii-unei-limbi-straine, 8.10. 2021
***http://www.scientia.ro/homo-humanus/psihologie/5492-10-avantaje-certe-a…, 10.10.2021

Pentru mai multe articole despre importanța învățării unei limbi străine accesați Blogul BeEDU.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top
Scroll to Top