English BeEdu

BeEdu

Termeni și condiții

1     Date generale

Societatea comercială Be Educated SRL, menționată în continuare în document sub termenul general de Societate, este o societate comercială cu sediul în Slatina, str. Centura Basarabilor, nr. 1, bl. C7, sc. A, ap. 12, Slatina, jud. Olt, România.

Date de contact:

 • e-mail: mirela.matei@english.beedu.ro; victortita@yahoo.com;
 • telefon: +40768695430; +40767911444;
 • CUI: 43715718;
 • Registrul Comerțului: J28 / 143 / 11.02.2021;
 • IBAN: , Sucursala BRD, Slatina, Olt.

Prezentul document, referit în text sub termenul general de Termeni și Condiții, și anexele menționate în acesta, referite ca Anexe, stabilesc termenii și condițiile folosirii website-ului Societății, denumit în continuare Website. Prin utilizarea acestuia, sunteți de acord în mod implicit cu Termenii și Condițiile descrise în acest document. De asemenea, continuarea folosirii Website-ului este condiționat în totalitate de acceptul dvs referitor la aplicarea acestor Termeni și condiții.

Documentul conține informații referitoare la utilizarea Website-ului, precum și la drepturile și obligațiile ale clientului, denumit în continuare Beneficiar, și ale vânzătorului, reprezentat de Societate. Înainte de utilizarea Website-ului, Beneficiarul are responsabilitatea de a citi în întregime Termenii și Condițiile. Folosirea Website-ului reprezintă un acord implicit al acceptării acestor Termeni și Condiții.

2     Definirea termenilor

În cadrul acestui document se folosesc anumiți termeni definiți în cele ce urmează:

 • Produs: oricare dintre produsele fizice sau serviciile oferite spre cumpărare în cadrul Site-ului;
 • Vizitator: persoana care accesează resursele web ale Website-ului și care se poate constitui la un moment dat în Beneficiar;
 • Beneficiar / Utilizator: persoană care achiziționează cel puțin unul dintre Produsele Societății și care îndeplinește simultan două condiții: se constituie într-un Vizitator și deține un Cont;
 • Comandă: un acord încheiat între Beneficiar și Societate prin care Beneficiarul se angajează să achiziționeze cel puțin un Produs al Societății.
 • Tranzacție: acțiunea de a achita contravaloarea valorii Produsului / Produselor al căror drept de proprietate se transferă de la Societate la Beneficiar prin intermediul efectuării  unei Comenzi.
 • Factură: documentul justificativ care atestă efectuarea unei Tranzacții.
 • Retur: acțiunea de a înapoia Produsul / Produsele achiziționate de către Beneficiar Societății în condițiile stipulate în Politica de retur.
 • Conținut: toate informațiile de pe Website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic; conținutul oricărui e-mail trimis Beneficiarului de către Societate prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat / colaborator al Societății, Beneficiarului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de catre acesta; informatii legate de Bunurile si/sau tarifele practicate de Vanzator intr-o anumita perioada; informatii legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de catre un tert cu care Vanzatorul are incheiate contracte de parteneriat, intr-o anumita perioada; date referitoare la Vanzator, sau alte date privilegiate ale acestuia.

3     Drepturi de proprietate intelectuală

Marca este compusă din capitalul de imagine al Societății și din toate materialele fizice și digitale folosite pentru identificarea și promovarea acesteia. Astfel, se consideră a fi părți componente ale Mărcii:

 • aplicația web (Website-ul);
 • simboluri, elementele grafice și text: logo (denumit în continuare Logo), slogan (denumit în continuare Slogan), descriere (denumit în continuare Descriere), declarația de misiune (denumit în continuare Misiune);
 • conținutul de text și grafică al Website-ului (denumit în continuare Conținut);
 • codul folosit pentru generarea aplicației Web, precum și conținutul generat în cadrul aplicațiilor provenite din terțe părți pentru care s-a cedat dreptul de folosire în schimbul unei înțelegeri contractuale (denumit în continuare Software)
 • campaniile de promovare ale Mărcii, denumite în continuare Campanii, inclusiv materialele fizice și digitale folosite în cadrul acestor campanii;
 • campaniile promoționale, denumite în continuare Promoții, derulate de Societate în decursul existenței acesteia.

Numele BeEdu, Be Educated, English BeEdu și logo-ul Societății sunt mărci înregistrate de catre Societate. Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor marci fara a fi obtinut în prealabil autorizatie de la Societate constituie infractiune ce se pedepseste conform legilor în vigoare.

Întregul continut al Website-ului proeurocons.eu – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica, scripturi, programe și alte date – este proprietatea Societății și a furnizorilor sai și este aparat de Legea drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuala și industriala. Folosirea fara acordul proeurocons.eu a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor în vigoare.

Pentru orice sesizare legată de drepturile de autor vă rugăm să ne contactați la adresa: contact@english.beedu.ro

4     Folosirea Website-ului

4.1    Utilizarea generală Website-ului

Scopul principal al Website-ului este mijlocirea acțiunii de comercializare a Produselor Societății și furnizarea de informații referitoare la Produse a Societății către grupul-țintă și către persoanele interesate de acestea. Astfel, acțiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obtinerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea Societății:

a. eliminarea din Conținut a elementelor de marcă și de identificare ale Societății pentru folosirea în scopuri comerciale;

b. modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea în orice mod sau forma, precum și participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea continutului, în lipsa obtinerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea Societății.

Pentru utilizarea Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de Termeni și Condiții este nevoie de acordul scris al Societății, acesta putând fi obținut în urma unei cereri adresate prin intermediul adresei de e-mail contact@english.beedu.ro.

În cazul în care considerați că există Conținut în cadrul Website-ului care încalcă un drept personal incluzând drepturile de proprietate intelectuală, dreptul la viața privată și la publicitate, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa contact@english.beedu.ro în care să detaliați dreptul care considerați că v-a fost încălcat prin intermediul conținutului public și pentru a permite administratorilor să acționeze în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

4.2    Date personale colectate de Societate

4.2.1   Tipuri de date colectate

Categoriile de date care fac obiectul prelucrării în scopul efectuării Tranzacțiilor sunt:

 • numele și prenumele
 • sexul
 • data și locul nașterii
 • cetățenia
 • semnătura
 • telefon/fax
 • adresa (domiciliu/reședință)
 • e-mail
 • date biometrice (imaginea feței din copia de buletin)

De asemenea, în natura mediilor de promovare și desfășurare a activității de formare, alte categorii de date care fac obiectul prelucrării sunt datele cu un caracter informal, anonomizate, precum:

 • date de geolocalizare (IP, coordonate geografice, țară)
 • date de trafic on-line (browser, sistem de operare, server, data și ora accesării, durata vizitei, motorul de căutare folosit)

O altă categorie de date prelucrate sunt cele folosite în cadrul Platformei on-line de cursuri, construită pe structura oferită de Moodle™, denumite date de înregistrare, în cazul înscrierii în cadrul platformei on-line cursuri.beedu.eu, și folosite în scopul evaluării și includerii în rapoarte de evaluare utilizate pentru măsurarea eficienței formării:

 • nume și prenume
 • username, reprezentate de adresa de e-mail
 • parolă: un șir de caractere alfanumerice și simboluri, generat în mod unic pentru fiecare cursant
 • durata intervalelor de prezență on-line pe Platformă

activități realizate în cadrul Platformei (upload fișiere, testare etc.)

4.2.2   Scopurile colectării

Scopul primar și fundamental al colectării și prelucrării datelor cu caracter personal este acela al efectuării unei Comenzi. Scopurile secundare sunt constituite de activități de promovare și, opțional, de formare, în cadrul cărora se folosesc date cu caracter personal informale sau deținute de terțe persoane (ex: imagini) sau de statistică internă, datele brute fiind prelucrate și anonimizate în vederea stabilirii performanțelor interne sau ale diverselor cazuri de monitorizare a activității Asociației din partea instituțiilor legiuitoare.

Astfel, scopul principal este acela de a-i oferi Beneficiarului servicii complete, acesta trebuind să facă dovada îndeplinirii condițiilor legale pentru efectuarea unei Comenzi. Aceste condiții sunt externe, ele fiind stabilite prin metodologiile de aplicare ale legislației în vigoare.

4.2.3   Obținerea consimțământului persoanei

În cazul efectuării unei Comenzi, formularul conține o secțiune specială referitoare la consimțământul Beneficiarului pentru prelucrarea datelor personale, pe care Beneficiarul trebuie să o bifeze pentru a putea fi înscris la cursul pentru care se realizează înscrierea. Pentru accesul on-line, în speță pentru prelucrarea datelor cu caracter informal, Beneficiarul are la dispoziție link-ul de accept privind stocarea de date informale enumerate mai sus în fișierele de tip cookies, prezent pe paginile Website-ului.

4.2.4   Respectarea principiilor

 • procesate legal și cu bună-credință
 • colectate în scop determinat și explicit
 • adecvate și neexcesive în raport cu scopul
 • extrase și actualizate
 • șterse când nu mai sunt necesare

(a) minimizarea colectării

Datele cu caracter personal enumerate mai sunt reprezintă condițiile minime pentru efectuarea unei Comenzi și sunt preluate pentru scopurile prezentate mai sus, fiind necesare în mod expres pentru asigurarea unui cadru legal de desfășurare a procedurilor de Comandă, Tranzacție și, opțional, Retur.

(b) partajare

Datele personale sunt partajate cu personalul instituțiilor cu care este încheiat un parteneriat referitor la efectuarea Comenzii.

(c) Medii de stocare

Modalitatea de stocare a datelor la nivel organizațional se realizează sub două forme:

– în format fizic, acestea fiind stocate într-un mediu închis, securizat și neexistând posibilitatea de extragere sau transfer din acest mediu decât la cererea expresă și personală a Beneficiarului, fiind înmânate personal acestuia. De asemenea, suporturile cu caracter special pe care sunt stocate date cu caracter personal sunt depozitate în locuri special amenajate care sunt securizate suplimentar.

– în format digital, aceste date fiind stocate pe medii informaționale al căror acces este securizat, fiind permis doar operatorului de date înditruit să prelucreze aceste date. De asemenea, transferul electronic este realizat la cererea Beneficiarului și realizat prin intermediul unor aplicații terțe care au stipulat asigurarea confidențialității datelor prin intermediul politicilor de confidențialitate, accesul la aceste medii fiind unul securizat prin mijloace de securitate uzuale (acces cu parolă / biometric (amprentă digitală) / verificarea autentificării în mai mulți pași etc.)

Stocarea se realizează pe stațiile locale ale operatorilor de date, iar transferul securizat al acestora se realizează prin intermediul unor aplicații deținute de terți (Google Inc., Oath).

(d) Modalitatea de colectare

Datele cu caracter personal și informal sunt colectate în momentul vizitei pe unul dintre mediile on-line (Website sau Platformă).

De asemenea, Societatea are dreptul de a solicita prin intermediul mijloacelor de comunicare puse la dispoziție de către Beneficiar (telefon, e-mail, poștă Poșta Română / curier) datele personale ale Beneficiarilor în cazul transmiterii lor incomplete sau a imposibilității descifrării acestora, în scopul exclusiv de a facilita oferirea serviciilor complete și a scopurilor care decurg din oferirea acestora.

4.3    Date personale solicitate de terți

4.3.1   WordPress

4.3.1.1           Comentarii

Când vizitatorii lasă comentarii pe sit, colectăm datele arătate în formularele de comentarii, dar și adresa IP a vizitatorului și șirul agenților utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului.

Un șir făcut anonim (numit și un hash), creat din adresele tale de email, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl folosești. Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului, fotografia ta de profil este vizibilă pentru public lângă comentariul tău.

4.3.1.2           Imagini

Dacă încarci imagini pe situl web, ar trebui să eviți încărcarea imaginilor care au incluse date de locație înglobate (EXIF GPS). Vizitatorii sitului web pot descărca și extrage toate datele despre locație din imaginile de pe sit.

4.3.1.3           Cookies

Dacă lași un comentariu pe situl nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și sitului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

Dacă mergi la pagina noastră de autentificare, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul.

Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.

Dacă editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul tău. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expiră după 1 zi.

4.3.1.4           Conținut înglobat de pe alte situri web

Articolele din acest sit pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte situri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt sit web.

Aceste situri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară de la părți terțe și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel sit web.

4.3.1.5           Cât timp îți păstrăm datele

Dacă lași un comentariu, comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Așa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare în loc să le ținem într-o coadă pentru moderare.

Pentru utilizatorii (dacă există) care se înregistrează pe situl nostru web, stocăm și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar nu își pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii sitului web pot vedea și edita aceste informații.

4.3.1.6           Ce drepturi ai asupra datelor tale

Dacă ai un cont sau ai lăsat comentarii pe acest sit web, poți cere să primești un fișier de export cu datele personale pe care le deținem despre tine, inclusiv toate datele pe care ni le-ai furnizat. De asemenea, ne poți cere să ștergem toate datele personale pe care le deținem despre tine. Acestea nu includ toate datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

4.3.2   Woocommerce

Colectăm informații despre tine în timpul procesului de finalizare a comenzii în magazinul nostru.

În timp ce ne vizitezi situl, vom urmări:

 • Produse pe care le-ai văzut: vom folosi asta pentru a-ți arăta, de exemplu, produsele pe care le-ai vizualizat recent
 • Locație, adresă IP și tip de navigator: le vom folosi în diverse scopuri, cum ar fi estimarea impozitelor (taxelor) și pentru livrare
 • Adresă de livrare: îți vom cere s-o introduci, astfel putem estima, de exemplu, unde trebuie făcută livrarea înainte să plasezi o comandă și unde să ți-o trimitem!

De asemenea, vom folosi cookie-uri pentru a-ți urmări conținutul coșului în timp ce navighezi pe situl nostru.

Când cumperi de la noi, îți vom cere să furnizezi informații, inclusiv numele, adresa de facturare, adresa de livrare, adresa de email, numărul de telefon, cardul de credit/detalii de plată și informații opționale despre cont, cum ar fi numele de utilizator și parola. Vom folosi aceste informații în mai multe scopuri, cum ar fi:

 • Îți trimitem informații despre contul tău și comanda ta
 • Îți răspundem la cereri, inclusiv la rambursări și reclamații
 • Procesăm plățile și prevenim fraudele
 • Îți inițializăm contul pentru magazinul nostru
 • Respectăm toate obligațiile legale pe care le avem, cum ar fi calcularea impozitelor (taxelor)
 • Îmbunătățim ofertele noastre pentru magazin
 • Îți trimitem mesaje de marketing, dacă alegi să le primești

Dacă creezi un cont, îți vom stoca numele, adresa, emailul și numărul de telefon, care vor fi folosite la finalizarea unor comenzi viitoare.

În general, stocăm informații despre tine atât timp cât avem nevoie de ele în scopurile pentru care le colectăm și le folosim, dar nu le mai păstrăm în continuare dacă nu suntem obligați din punct de vedere legal. De exemplu, vom stoca informațiile despre comenzi timp de XX ani, în scopuri fiscale și contabile. Ele includ numele, adresa de email și adresele de facturare și de livrare.

De asemenea, vom stoca comentarii sau recenzii, dacă alegi să le lași.

Membrii echipei noastre au acces la informațiile pe care ni le oferi. De exemplu, atât administratorii cât și managerii de magazine pot accesa:

 • Informații despre comenzi, precum ce s-a cumpărat, când s-a cumpărat și unde au fost trimise cumpărăturile și
 • Informații despre clienți, cum ar fi nume, adresă email și informații despre facturare și livrare.

Membrii echipei noastre au acces la aceste informații pentru a te ajuta să onorezi comenzile, să procesezi rambursările și pentru a-ți oferi suport.

4.3.3   MailChimp

La cumpărături, păstrăm o evidență a e-mailului și a conținutului coșului de cumpărături până la 30 de zile pe serverul nostru. Această evidență este păstrată pentru a repopula conținutul coșului de cumpărături dacă schimbați dispozitivul sau dacă aveți nevoie să reveniți în altă zi. Citiți politica noastră de confidențialitate aici.

4.4    Acțiuni realizate în cadrul Website-ului

4.4.1   Efectuarea cumpărăturilor

6.1. Clientul/Cumparatorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adaugarea Bunurilor si/sau Serviciilor dorite in cosul de cumparaturi, urmand a finaliza Comanda efectuand plata prin una dintre modalitatile indicate expres. Odata adaugat in cosul de cumparaturi, un Bun si/sau un Serviciu este disponibil pentru achizitie in masura in care exista stoc disponibil pentru aceasta. Adaugarea unui Bun/Serviciu in cosul de cumparaturi, in lipsa finalizarii Comenzii, nu atrage dupa sine inregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automata a Bunului/Serviciului.

6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumparatorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, complete si adevarate la data plasarii Comenzii.

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumparatorul consimte ca Vanzatorul poate sa il contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vanzator, in orice situatie in care este necesara contactarea Cumparatorului.

6.4. Vanzatorul poate anula Comanda efectuata de catre Cumparator, in urma unei notificari prealabile adresate Cumparatorului, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri:

6.4.1. neacceptarea de catre banca emitenta a cardului Cumparatorului, a tranzactiei, in cazul platii online;

6.4.2. invalidarea tranzactiei de catre procesatorul de carduri agreat de eMAG, in cazul platii online;

6.4.3. datele furnizate de catre Client/Cumparator, pe Site sunt incomplete si/sau incorecte;

6.5. Cumparatorul are dreptul sa se retraga din Contract, respectiv sa returneze un Bun sau sa renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fara invocarea niciunui motiv si fara a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

 • – ziua în care Cumparatorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumparatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat
 • – ziua în care Cumparatorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese

6.6. In cazul in care Cumparatorul decide sa se retraga din Contract, acesta va putea completa formularul de retur.

6.7. In cazul in care Clientul/Cumparatorul solicita retragerea din Contract in cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie sa returneze si eventualele cadouri care au insotit produsul respectiv. In cazul in care Comanda este achitata, Vanzatorul va rambursa suma in maxim 14 (paisprezece) zile de la data informarii Vanzatorului de catre Cumparator asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnata dupa cum urmeaza:
6.7.1. pentru Comenzile achitate cu card bancar ->prin restituire in contul din care a fost efectuata plata sau prin generarea unui voucher cu valoarea produsului returnat;
6.7.2. pentru Comenzile achitate cu Op/iTransfer/ -> prin virament bancar sau prin generarea unui voucher cu valoarea produsului returnat;
6.7.3. pentru Comenzile achitate ramburs / cu numerar in showroom -> prin restituire numerar in showroom, prin restituirea contravalorii produsului in contul bancar transmis de client sau prin generarea unui voucher cu valoarea produsului returnat.
6.7.4. pentru Comenzile achitate prin credit de consum -> anulare/recalculare contract rate.

6.8. Vanzatorul va putea amana rambursarea sumei pana la primirea Bunurilor vandute sau pana la primirea unei dovezi conform careia acestea au fost expediate, in cazul in care nu s-a oferit sa recupereze el insusi Bunurile (se va lua data cea mai recenta).

4.4.2   Efectuarea tranzacției

4.4.2.1           Modalități de plată

Modalitatile prin care poti achita produsele noastre sunt:

 • Ramburs – plata la curier la preluarea coletului;
 • Online prin card bancar – cardurile acceptate sunt Visa si MasterCard;

4.4.2.2           Modalități de transport

 • Livrare in tara prin curier: gratuit
 • Livrare in strainatate prin curier: 200 lei
 • Pe teritoriul Romaniei livrarea se face de luni pana vineri in intervalul 9:00 – 17:00 la domiciliul clientului.

Articolele disponibile imediat sunt livrate, de regulă, în 3-5 zile lucrătoare.

Va rugam sa verificati datele de contact inainte de finalizarea comenzii. Adresa de livrare sau numarul de telefon incorect introduse pot intarzia livrarea comenzii.

4.4.3   Politica de retur

Conform OUG 34/4.06.2014, orice client are dreptul sa returneze produsul cumpărat în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea acestuia. Intentia de returnare a unui produs cumparat trebuie comunicata catre SC Be Educated SRL prin e-mail, posta, telefon, SMS sau verbal. In cazul in care alegeti comunicarea prin posta, notificarea datata si semnata trebuie trimisa la adresa Societății.

Cheltuielile de retur vor fi suportate de Dumneavoastra.

Produsele pentru care nu se acceptă returul sunt produsele desigiliate.

SC Be Educated SRL se obliga sa restituie clientului sumele incasate pentru produsele returnate care respectă condițiile de mai sus, in termen de maxim 14 de zile calendaristice de la data denuntarii de catre Dvs a contractului.

Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau nevalida, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. In momentul cumpararii si lansarii comenzii, clientul accepta fara obiectiuni conditiile si termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeasi cu un contract valabil incheiat.

4.5    Răspundere

-Preturile sunt afisate pe pagina dedicata fiecarui produs, contin TVA si nu includ cheltuielile de livrare decat daca este specificat in mod expres acest aspect sau se ofera ca si bonus pentru comenzile mari. In cazul in care pretul nu este afisat, veti avea posibilitatea de a cere o oferta iar un operator va va comunica pretul in cel mai scurt timp posibil.

-Pretul produsului comandat este cel afisat la data plasarii comenzii.

-Pretul imprimat pe factura este acelasi cu cel transmis de operatori in momentul confirmarii comenzii.

-Pretul produselor din magazinul online Coramet poate fi diferit de cel din magazinele fizice.

Modalitatile de plata sunt disponibile pe pagina de lansare a comenzii.

-Pe baza informatiilor detinute de Coramet si a celor furnizate  de cumparator va fi emisa o factura pentru bunurile livrate. Totodata, coletul va fi insotit de documentatia prevazuta de lege pentru produsul /produsele comandat(e), dupa caz: certificat/declaratie de conformitate, certificat de garantie, instructiuni de utilizare, etc.

SC. Be Educated SRL. garanteaza ca produsele livrate sunt originale, sigilate (în forma în care provin de la parteneri) si însotite de factura fiscala, chitanta (eliberata de administrator sau firma de curierat) si dupa caz certificat de garantie (pentru produsele care necesita garantie). Declaram pe proprie raspundere conform prevederilor art. 5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor care pot pune în pericol viata si sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului ca produsele livrate nu pun în pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produc impact negativ asupra mediului si sunt în conformitate cu: Directivele CE 67/549/CEE si 1999/45/CE ( în conditiile respectarii manipularii, transportului si depozitarii conform Fiselor Tehnice si a Fiselor de Securitate emise de furnizor si aflate în original la sediul Societatii.

Produselor comercializate le este garantata calitatea pe perioada înscrisa pe ambalaj, în conditiile respectarii prescriptiilor de depozitare si transport.

Pentru orice reclamatie sau sesizare va rugam sa ne contactati la adresa de email coramet@coramet.ro .

4.6    Evenimente de forță majoră

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

5     Drepturi și obligații Societate

5.1    Drepturi

Prețurile pentru produsele noastre pot fi modificate fara notificare.

Ne rezervam dreptul, în orice moment, de a modifica sau de a intrerupe Serviciul (sau orice parte sau conținut al acestuia) fără notificare în orice moment.

Nu vom fi răspunzători față de dvs. sau fata de niciun terț pentru orice modificare, modificare a pretului, suspendarea sau intreruperea Serviciului.

Anumite produse sau servicii pot fi disponibile exclusiv online prin intermediul site-ului web. Aceste produse sau servicii pot avea cantități limitate și pot fi returnate sau schimbate numai în conformitate cu politica noastră de returnare.

Am depus toate eforturile pentru a afișa cât mai exact posibil culorile, marimile și imaginile generate de echipa noastra.

5.2    Obligații

Obligațiile impuse prin OUG nr. 34/2014 sunt prevăzute, în principal, la art. 6 și se referă la cerințele de informare pentru contractele la distanță (adică acele contracte care se încheie fără prezență fizică, cu utilizarea exclusivă a unor mijloace de comunicare la distanță, cum se întâmplă în cazul magazinelor online). Astfel, dacă desfășurați activitatea de comerț electronic, legea vă obligă, înainte de încheierea contractului, să furnizați următoarele informații clienților, într-un mod clar și inteligibil:

 • principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor oferite;
 • identitatea magazinului, respectiv a societății sau PFA-ului ori formei prin intermediul căreia desfășurați activitatea de comerț electronic;
 • adresa poștală la care este stabilit magazinul în cauză, precum și, dacă există, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de poștă electronică la care poți fi contactat, pentru a permite astfel clienților să ia legătura rapid cu magazinul și să comunice în mod eficient. De asemenea, dacă magazinul acționează în numele altor persoane, este necesar să arătați și identitatea și adresa poștală a acestor persoane;
 • în cazul în care magazinul își desfășoară activitatea la o altă adresă decât cea prevăzută mai sus, trebuie să furnizați și această adresă și, dacă este cazul, trebuie să furnizați și adresa persoanei în numele căreia acționează magazinul, la care clientul poate trimite eventualele reclamații;
 • prețul total al produselor sau serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care prețul nu poate fi calculat în avans, modalitatea de calcul al prețului și, după caz, toate costurile suplimentare de transport, de livrare sau taxele poștale ori, dacă nu pot fi calculate în avans, mențiunea că acestea urmează să fie suportate de către client;
 • modalitățile de plată, livrare și executare, data până la care urmează să fie livrate produsele sau prestate serviciile și politica magazinului de soluționare a reclamațiilor;
 • în cazul în care există un drept de retragere (drept de retur) al clienților, trebuie să fie furnizate informații cu privire la condițiile, termenele și procedurile de exercitare ale acestui drept, în conformitate cu dispozițiile OUG nr. 34/2014, împreună cu un formular de retragere prin intermediul căruia clienții își pot exercita dreptul de retragere;
 • totodată, în cazul în care clienții trebuie să suporte anumite costuri rezonabile, în condițiile legii, ca urmare a exercitării dreptului de retragere, trebuie să fie informați în această privință;
 • în cazul în care clienții nu beneficiază de un drept de retrage sau își pierd dreptul de retragere, în condițiile legii, trebuie să fie informați cu privire la aceste aspecte;
 • informațiile cu privire la existența garanțiilor legale privind conformitatea produselor;
 • dacă este cazul, existența și condițiile de asistență după vânzare acordată clienților, serviciile prestate după vânare și garanțiile comerciale acordate;
 • dacă este cazul, existența codurilor de conduită relevante și modalitatea în care pot fi obținute copii ale acestora;
 • dacă este cazul, durata contractului sau, în cazul contractelor încheiate pe durată nedeterminată sau care urmează a fi prelungite în mod automat, condițiile de încetare a contractului, inclusiv eventualele penalitățile aplicabile;
 • dacă este cazul, durata minimă de valabilitate a obligațiilor care le revin clienților conform contractului;
 • dacă este cazul, existența și condițiile aferente avansurilor sau altor garanții financiare care trebuie plătite sau oferite de consumator la cererea magazinului;
 • dacă este cazul, funcționalitatea, inclusiv aplicarea unor măsuri tehnice de protecție pentru conținutul digital;
 • dacă este cazul, orice interoperabilitate relevantă a conținutului digital cu componentele hardware și software de care aveți cunoștință;
 • existența posibilității și modalitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de depunere și soluționare a reclamațiilor.

6     Drepturi și obligații Beneficiar

6.1    Drepturi

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art 12); dreptul de acces la date (art 13); dreptul de interventie asupra datelor (art 14); dreptul la opozitie (art 15); dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17); dreptul de a va adresa justitiei (art 18).Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata, semnata si trimisa la punctul de lucru al Asociației. Datele dvs. nu vor fi transferate in strainatate. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.
! Dreptul de acces (ce categorii sunt folosite și cine le folosește)
Beneficiarul are dreptul de a cunoaște datele prelucrate de către Asociație și operatorul de date care efectuează prelucrarea acestora.
! Dreptul de opoziție

Beneficiarul are dreptul de a alege posibilitatea de prelucrare a datelor, în cazul opoziției acestei acțiuni decurgând imposibilitatea înscrierii și participării la programele de formare, acesta fiind esențiale pentru această participare.

! Dreptul de a se adresa justiției

În cazul în care Beneficiarul are legitimitatea deplină și argumentată a încălcării unuia dintre drepturile stipulate în cadrul acestei Politici, acesta se poate adresa instituțiilor abilitate în scopul rezolvării litigiilor rezultate din încălcarea acestor drepturi.

6.2    Obligații

– sa furnizeze informatii reale, corecte si actuale despre entitatea sa atunci cand acestea i se cer, in caz contrar exista posibilitatea refuzarii comenzilor;

– sa accepte solutionarea eventualelor probleme in termen de 30 de zile de la data sesizarii acestora printr-un email adresat  administratorului;

– sa accepte TERMENII SI CONDITIILE administratorului odata cu lansarea comenzilor si sa achite contravaloarea marfii prin metodele puse la dispozitie, la momentul transmiterii comenzii.

7     Limitarea responsabilității Societății

Utilizarea de catre dumneavoastra a acestui website se face pe propriul risc. Acest website este oferit astfel cum este disponibil, respectiv „AS IT IS” si „AS AVAILABLE”, fara reprezentari si garantii (spre exemplu, disponibilitate, acuratete sau forma completa), SC Be Educated SRL limitandu-si raspunderea fata de oricare si toate cele mai sus mentionate.

In scopul utilizarii acestui website sunteti singurul responsabil pentru obtinerea, configurarea si intretinerea in orice mod a hardware-ului, software-ului, serviciilor de telefonie si a oricaror altor echipamente si servicii necesare pentru ca dumneavoastra sa puteti utiliza acest website.

Accesand website-ul, sunteti de acord cu Limitarea Raspunderii. Daca nu sunteti de acord cu termenii si conditiile din aceasta sectiune, va solicitam sa incetati utilizarea website-ului.

Internetul nu este un mediu sigur, fiind posibila intreruperea, oprirea accesului, precum si incalcarea accidentala sau deliberata a securitatii si confidentialitatii informatiilor, ca urmare a unor situatii in afara controlului nostru.

Astfel, utilizarea acestui website poate fi afectata de numerosi factori in afara controlului Societății.

SC Be Educated SRL nu vor fi responsabili fata de dumneavoastra sau fata de alte terte parti pentru vreun prejudiciu suferit de dumneavoastra ca rezultat al oricarui eveniment dintre cele mai sus mentionate si nici pentru niciun fel de prejudiciu suferit de dumneavoastra ca rezultat al oricarei defectiuni operationale, modificari sau retrageri a website-ului. In consecinta, continutului website-ului este disponibil fara garantii, exprese sau implicite, inclusiv dar fara a se limita acuratetea, actualitatea si/sau integralitatea informatiilor furnizate.

Fara a aduce nicio limitare in legatura cu cele mai sus mentionate, precum si in corelare cu legislatia aplicabila, Manpower, Afiliatii si Furnizorii sai nu ofera nicio reprezentare sau garantie cu privire la faptul ca:

-Website-ul va fi compatibil cu computerul dumneavoastra si cu echipamentele si software-ul asociat;

-Website-ul va fi disponibil sau va functiona fara intrerupere sau nu va avea erori sau ca vreuna dintre erori va fi corectata;

-Website-ul va corespunde cerintelor dumneavoastra;

-Informatiile continute pe acest website sau in legatura cu acesta vor fi corecte si complete;

-Faptul ca unele sau anumite rezultate pot fi obtinute prin intermediul utilizarii acestui website;

-Utilizarea website-ului, descarcarea oricaror informatii nu va genera virusi sau orice alte componente distructive sau disruptive.

SC Be Educated SRL, precum si reprezentantii, orice mandatari ai acestuia, inclusiv Afiliatii si Furnizorii sai, nu vor fi raspunzatori fata de dumneavoastra sau alte terte parti pentru niciun fel de daune directe sau indirecte, sau pentru alte prejudicii de orice alta natura in legatura cu utilizarea acestui website, orice continut aflat pe website sau accesat prin utilizarea acestuia.

Recunoasterea si acceptarea de catre dumneavoastra a termenilor si conditiilor din cadrul acestui document constituie o alocare corecta a riscurilor asumate si a raspunderii.

Sunt interzise linkurile către website fara permisiunea scrisa explicita a Societății. Framingul (incadrarea site-ului intr-un alt site), mirroring-ul (copierea) site-ului, scraping-ul (copierea de continut de pe site si republicarea in alta locatie) di alterarea datelor disponibile pe website sau a continutului acestuia in orice forma si prin orice metoda sunt strict interzise.

8     Politici

8.1    Politica de facturare și plăți

8.2    Politica de prelucrare a datelor (anexa 1)

8.3    Politica de confidențialitate

8.4    Politica de informare cookies

9     Modalitatea de soluționare a litigiilor

Pentru orice sesizare sau reclamație ne puteți contacta telefonic la numărul 0371.521.330 sau pe email la suport@vegis.ro. Orice conflict apărut între SC Vegis SRL și clienți se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin înțelegere între cele două părți. SC Vegis SRL se obligă să restituie clientului sumele incasate pentru produsele returnate, in termen de maxim 14 de zile calendaristice de la data denuntarii de catre Dvs a contractului.

In cazul in care concilierea amiabilă nu este posibilă se vor aplica prevederile legale romanesti din acest domeniu, iar solutionarea conflictelor este de compententa instantelor romanesti.

10   Legislația aplicabilă

Actele legislative care reglementează activitatea de formare profesională ale Asociației sunt:

 • Legea nr 365/2002 privind comertul electronic
 • Legea nr. 279 / 2005 privind ucenicia la locul de muncă de muncă, republicată – MO nr. 498 din 7 august 2013;
 • Regulamentul (UE) 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018
 • Lege nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
 • O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii („OUG nr. 34/2014”)
 • Directiva 83/2013 privind drepturile consumatorilor.
Scroll to Top
Scroll to Top