English BeEdu

BeEdu

Învățarea limbii engleze în contextul școlii românești

Prof. Ioana Camelia MOLER 

Inspector școlar, traducător și interpret pentru limba engleză

Școala modernă propune beneficiarilor seturi complete și complexe de valori, evidențiindu-se accentul pe interculturalitate, aceasta pretinzând dezvoltarea spiritului tolerant pentru alte culturi din societate, a respectului și aprecierii față de cealaltă comunitate.

Acest tip de abordare, asociată cu prioritatea dezvoltării competențelor-cheie, subliniind atitudinile și competențele lingvistice – în limbi străine, creează melange-ul perfect pentru eficientizarea unei învățări moderne și actuale oferite copiilor și elevilor, începând de la cea mai fragedă vârstă.  

Învățarea limbii engleze și-a dovedit eficiența pe scară largă în ce privește aplicabilitatea acesteia în diferite domenii de activitate, având cea mai largă răspândire a oricărei limbi vorbite astăzi. Să nu uităm că, în actualul context al digitalizării învățării, cunoașterea limbii engleze reprezintă o necesitate, întrucât a devenit baza celui mai utilizat limbaj al internetului.

Datoria dascălului modern este de a consolida fundația școlii moderne ori a o construi, acolo unde ea nu există, pornind chiar de la învățarea limbii engleze, integrând-o creativ în rândul celorlalte discipline și creând oportunități frecvente de aplicare a acesteia de către elevi, în diverse contexte extrașcolare și extracurriculare.

Avem astăzi, dat fiind accesul la informație, posibilitatea de aborda în școală limba engleză ca element de conexiune între învățarea tradițională, statică, percepută îndeosebi de către elevi a fi nuanțată în gri și învățarea modernă, dinamică, cu o cromatică diversă a atitudinilor și competențelor dezvoltate. În acest context, învățarea limbii engleze poate deveni o cale atractivă și originală a dascălului spre deschiderea orizonturilor tinerilor către interculturalitate și integrare socială și culturală, dar și o modalitate de a deține accesul la o gamă mai generoasă de informații, conexiuni și oportunități în integrarea facilă în societate a acestora, chiar proaspăt absolvenți de școală.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top
Scroll to Top