English BeEdu

Longman Preparation Course TOEFL IBT CBK + MyEnglishLab

367 lei

Longman Preparation Course TOEFL IBT (Coursebook) este un titlu de referință al editurii Longman Pearson ELT pentru cei care doresc să atingă nivelul de referință .

Availability: În stoc

Adauga la Favorite
Adauga la Favorite

🇬🇧 Longman Preparation Course TOEFL IBT CBK + MyEnglishLab – This new edition gives students all the tools they need to succeed on the new TOEFL(R) iBT integrated-skills test. Providing both a comprehensive language-skills course and a wealth of practice for all sections of the test, the Longman Preparation Course for the TOEFL iBT(R) Test, Third Edition is appropriate for courses in TOEFL test preparation or as a supplement to more general ESL courses. New to the Third Edition: * New guidelines and strategies for note-taking.* New tips and hints throughout the practice sections.* Downloadable audio program and teacher’s materials, including lesson plans and classroom activities.* Access to MyEnglishLab: TOEFL: the easy-to-use online learning program, with extensive additional practice activities, pre- and post-tests, and three full-length tests. Features: * Updated material for all the new types of test passages and questions.* Diagnostic pre-tests and post-tests that allow students to identify strengths and weaknesses and assess improvement in each section.* Practice for all four skills:* Reading provides practice exercises in the new test formats, including filling in a table or chart* and paraphrasing.* Listening provides authentic conversations in an academic setting and academic lectures with new questions about a speaker’s attitude or purpose.* Speaking includes personal and expository tasks and integrated tasks.* Writing consists of writing and expository tasks. * Eight Mini-Tests that preview the test’s integrated four-skills format.* Two complete Practice Tests that familiarize students with the actual test format, including length and level of difficulty.

🇷🇴Longman Preparation Course TOEFL IBT CBK + MyEnglishLab – Această nouă ediție oferă studenților toate instrumentele de care au nevoie pentru a reuși la noul test TOEFL (R) iBT de competențe integrate. Oferind atât un curs cuprinzător de competențe lingvistice, cât și o multitudine de practici pentru toate secțiunile testului, Cursul de pregătire Longman pentru testul TOEFL iBT (R), ediția a treia este adecvat pentru cursurile de pregătire a testului TOEFL sau ca supliment la un nivel mai general. Cursuri ESL. Nou la ediția a treia: * Noi linii directoare și strategii pentru luarea notelor. * Noi sfaturi și sugestii în secțiunile practice. * Program audio descărcabil și materiale pentru profesori, inclusiv planuri de lecție și activități la clasă. * Acces la MyEnglishLab: TOEFL: ușor -program de învățare online de utilizat, cu activități suplimentare practice, pre-și post-teste și trei teste complete. Caracteristici: * Material actualizat pentru toate noile tipuri de pasaje și întrebări de testare. * Pre-teste de diagnostic și post-teste care permit elevilor să identifice punctele tari și punctele slabe și să evalueze îmbunătățirea în fiecare secțiune. * Practică pentru toate cele patru abilități: * Lectura oferă exersați exerciții în noile formate de testare, inclusiv completarea unui tabel sau diagramă * și parafrazarea. * Ascultarea oferă conversații autentice într-un cadru academic și prelegeri academice cu noi întrebări despre atitudinea sau scopul unui vorbitor. * Vorbirea include sarcini personale și expozitive și sarcini. * Scrierea constă în sarcini de scriere și expozitive. * Opt mini-teste care previzualizează formatul integrat al celor patru abilități al testului. * Două teste practice complete care familiarizează elevii cu formatul real al testului, inclusiv lungimea și nivelul de dificultate.

Puteți achiziționa produsul și împreună cu Oxford Preparation Course for the TOEFL iBT™ Exam.

Citește recenzia cărții accesând GoodReads.

Editură

Tip produs

Autori

Deborah Phillips

Tip copertă

Broșată

An apariție

2014

Număr pagini

640

Format

A4

Scroll to Top