English BeEdu

BeEdu
Sale!

Longman Preparation Course TOEFL IBT CBK + MyEnglishLab

255.00 lei

Longman Preparation Course TOEFL IBT (Coursebook) este un titlu de referință al editurii Longman Pearson ELT pentru cei care doresc să atingă nivelul de referință .

Availability: Stoc epuizat

Adauga la Favorite
Adauga la Favorite

🇷🇴Longman Preparation Course TOEFL IBT CBK + MyEnglishLab

Această nouă ediție oferă studenților toate instrumentele de care au nevoie pentru a reuși la noul test de abilități integrate TOEFL(R) iBT. Oferind atât un curs cuprinzător de abilități lingvistice, cât și o practică bogată pentru toate secțiunile testului, Cursul de pregătire Longman pentru testul TOEFL iBT(R), ediția a treia, este potrivit pentru cursuri de pregătire pentru testul TOEFL sau ca supliment la cursurile ESL mai generale.

Ce este nou la ediția a treia?
 • Noi linii directoare și strategii pentru luarea de note
 • Sfaturi și indicii noi în secțiunile de practică
 • Program audio descărcabil și materiale pentru profesor, inclusiv planuri de lecție și activități la clasă
 • Acces la MyEnglishLab: TOEFL: programul de învățare online ușor de utilizat, cu activități suplimentare extinse de practică, teste pre și post și trei teste de lungă durată.
Caracteristici:
 • Material actualizat pentru toate noile tipuri de pasaje și întrebări de testare
 • Pre-testele și post-testele de diagnosticare care permit elevilor să identifice punctele forte și punctele slabe și să evalueze îmbunătățirea în fiecare secțiune
 • Exersați toate cele patru abilități
 • Citirea oferă exerciții de practică în noile formate de testare, inclusiv completarea unui tabel sau diagramă* și parafrazarea.
 • Ascultarea oferă conversații autentice într-un cadru academic și prelegeri academice cu întrebări noi despre atitudinea sau scopul unui vorbitor
 • Vorbirea include sarcini personale și expozitive și sarcini integrate
 • Scrierea constă în scriere și sarcini expozitive
 • Opt mini-teste care previzualizează formatul de patru abilități integrat al testului
 • Două teste practice complete care îi familiarizează pe elevi cu formatul real al testului, inclusiv cu durata și nivelul de dificultate

🇬🇧 Longman Preparation Course TOEFL IBT CBK + MyEnglishLab

This new edition gives students all the tools they need to succeed on the new TOEFL(R) iBT integrated-skills test. Providing both a comprehensive language-skills course and a wealth of practice for all sections of the test, the Longman Preparation Course for the TOEFL iBT(R) Test, Third Edition is appropriate for courses in TOEFL test preparation or as a supplement to more general ESL courses.

New to the Third Edition:
 • New guidelines and strategies for note-taking
 • New tips and hints throughout the practice sections
 • Downloadable audio program and teacher’s materials, including lesson plans and classroom activities
 • Access to MyEnglishLab: TOEFL: the easy-to-use online learning program, with extensive additional practice activities, pre- and post-tests, and three full-length tests.
Features:
 • Updated material for all the new types of test passages and questions.
 • Diagnostic pre-tests and post-tests that allow students to identify strengths and weaknesses and assess improvement in each section
 • Practice for all four skills
 • Reading provides practice exercises in the new test formats, including filling in a table or chart* and paraphrasing
 • Listening provides authentic conversations in an academic setting and academic lectures with new questions about a speaker’s attitude or purpose
 • Speaking includes personal and expository tasks and integrated tasks
 • Writing consists of writing and expository tasks
 • Eight Mini-Tests that preview the test’s integrated four-skills format
 • Two complete Practice Tests that familiarize students with the actual test format, including length and level of difficulty

Puteți achiziționa produsul împreună cu Oxford Preparation Course for the TOEFL iBT™ Exam.
Citește recenzia cărții accesând GoodReads.

Editură

Tip produs

Autori

Deborah Phillips

Tip copertă

Broșată

An apariție

2014

Număr pagini

640

Format

A4

Scroll to Top
Scroll to Top